Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.
9. 4. 2017 14:04
Rubrika: Kázání

Milé sestry a milí bratři, Zástup a zástup Dnes na Květnou neděli se z evangelií tradičně čte příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Příběh o tom, jak Ježíše vítali obyvatelé Jeruzaléma jako přijíždějícího mesiáše. Vysvoboditele, který má znovu…


1. 1. 2017 14:21
Rubrika: Kázání

Text pro kázání Gn 1,1-5 a J 1,1-14 Milé sestry a milí bratři, první slova úvodních veršů Janova evangelia zní – Na počátku bylo slovo. Kdysi a kdesi na nějakém místě, které je nám vzdálené časem i prostorem se něco stalo. Nám by to mohlo znít až…


15. 12. 2016 13:04
Rubrika: Aktuálně

Rozhovor s vikářem Karlem Müllerem kterého kraje pocházíš a jak se ti líbí tady u nás? Pocházím z Vysočiny. Vyrůstal jsem v Okříškách, kam jsem chodil i na základní školu. Po páté třídě jsem přešel na Katolické gymnázium do Třebíče, kde jsem zůstal…


22. 11. 2016 9:00

Před sebou jsem měl posledních 50 km do Taizé. Šel jsem zase pěšky, bez Adalberta. Kolo mi chybělo, ale to už tak v životě bývá, že se musíme rozloučit s těmi, které máme rádi. S lidmi i s věcmi. Jsme opouštěni a sami opouštíme. Poslední kilometry…


18. 11. 2016 13:49

Vesnička Taizé byla už na dosah ruky. Každý den jsem se stále přibližoval. Taizé už bylo jen necelých 250 km a já jsem měl stále čtyři dny do neděle, kdy jsem plánoval svůj příjezd. Tu noc jsem opět přespával pod mostem poblíž kanálu Rhona-Rýn.…


13. 11. 2016 13:57
Rubrika: Kázání

Mt 1,1-3 + Gn 38 Milé sestry a milí bratři, Ve druhém čtení jsme četli úryvek z Ježíšova rodokmenu podle evangelisty Matouše. Ježíšova rodová linie sahá od Abrahama až k Josefovi. Pro Matouše stejně jako pro nás byl Ježíš spasitel, mesiáš, zachránce…


8. 11. 2016 16:04
Rubrika: Nezařazené

Když říkám: „Jsem křesťanka.“ Nevykřikuji: „Jsem spasená!“ Šeptám: „Bloudím, proto jsem si zvolila tuhle cestu.“ Když říkám: „Jsem křesťanka.“ Nemluvím s lidskou pýchou. Vyznávám, že klopýtám a potřebuji, aby mě Bůh vedl. Když říkám: „Jsem křesťanka…


6. 11. 2016 13:35
Rubrika: Nezařazené

(náhodou jsem narazil na dva roky starou úvahu do časopisu Nota nebe, rád se o ní podělím) I Bůh má své peklo, tím je jeho láska k lidem... ... Kde je ten, který stvořil svět má všechnu moc, kterou si ani nedokážeme v nejdivočejších snech představit…


30. 10. 2016 14:12
Rubrika: Kázání

Milé sestry a milí bratři, minulý týden jsme se společně zamýšleli nad příběhem ze Skutků apoštolů o tom, jak byl Petr uvězněn a zázračně vysvobozen. O tom, jak celý nervózní klepal na dveře domu, kde se za něj modlili jeho přátelé a jak mu nechtěli…


23. 10. 2016 17:11
Rubrika: Kázání

Sk 12,1-17 Milé sestry, milí bratři, v minulých dvou kázáních jsme od bratra faráře slýchali zvěst o naději a pravdě. Tomáš kázal o tom, jak velké oči může mít strach, když se Izraelci vydali na riskantní cestu do zaslíbené země. Jak se báli…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio