Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.

Archiv Prosinec 2015

14. 12. 2015 23:18
Rubrika: Aktuálně

Zveřejněno z časopisu Nota nebe. http://www.notanebe.cz/


13. 12. 2015 14:00

Lk 1, 26 - 38 Mt 1, 18 - 21 Milí bratři a sestry, dnes společně slavíme třetí adventní neděli. Slavíme advent, latinsky ad- ventus, česky příchod. Někdo k nám přichází, někdo k nám přijde, někdo, kdo nám byl zaslíben, jako náš zachránce, se objeví…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio