Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.
17. 1. 2016 12:02
Rubrika: Kázání | Štítky: Ježíš, Učedníci, Mesiáš, politika

Milí bratři a sestry, zkusili jste se někdy někoho zeptat: A za koho mě pokládáš? Kdo si myslíš, že jsem? Zkusili jste někdy zjistit, co si o vás vaši přátelé nebo příbuzní myslí? Nebo jste na to neměli odvahu? Je to docela těžké takhle se někoho…


14. 12. 2015 23:18
Rubrika: Aktuálně

Zveřejněno z časopisu Nota nebe. http://www.notanebe.cz/


13. 12. 2015 14:00

Lk 1, 26 - 38 Mt 1, 18 - 21 Milí bratři a sestry, dnes společně slavíme třetí adventní neděli. Slavíme advent, latinsky ad- ventus, česky příchod. Někdo k nám přichází, někdo k nám přijde, někdo, kdo nám byl zaslíben, jako náš zachránce, se objeví…


14. 11. 2015 17:07
Rubrika: Aktuálně | Štítky: Paříž, terorismus, naděje, Bůh

Mám strach. Ano, teď po útocích z Paříže mám strach. To, co se tam stalo je strašné a nelidské. Je to ale jen ukázka toho, co je na Blízkém Východě denní chléb. Mám strach z toho, že budou umírat zbytečně lidé. Nemám strach z Islámu. Stejně tak bych…


8. 11. 2015 13:22

Př 20, 24 Kroky muže určuje Hospodin, jak by mohl člověk rozumět své cestě? 1 Pt 2, 21 K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal nám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Představte si, že jste vyrazili na výlet.…


2. 11. 2015 11:29

Žalm 121 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin…


2. 11. 2015 9:12

Gn 3,9 Hospodin Bůh zvolal na člověka: „Kde jsi?“ Teď to zase vypadá, že si na schovávanou hraje člověk. Už to tak bývá, že si rádi s Bohem zaměňujeme role. Místo toho, aby člověk hledal a volal po Bohu, tak teď Bůh pátrá a volá po člověku. Nejedná…


11. 10. 2015 10:59

Ex 3,5 Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si boty, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá." Kdy jste si naposled uvědomili, po čem vlastně chodíte? Většinou si uvědomíme podklad našich nohou, jenom když na něco nebo do něčeho šlápneme. V obou…


9. 10. 2015 15:46
Rubrika: Nezařazené | Štítky: modlitba, otčenáš, prosba

Bože, můj Pane. Jsem vděčný za to, že nejsi jenom můj Bůh a můj Pán. Jsem vděčný za to, že Tě můžu oslovit Bože náš. Že jsi Bohem nás všech, bez rozdílu barvy kůže, národnosti nebo podle toho, kolik máme peněz. Bože, Otče náš. Díky, že jsi naší…


18. 9. 2015 9:55

Gn 3,8 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. Milí bratři a sestry, Vím, že to za okny moc nevypadá, ale zkusme ještě zavzpomínat na chvíle, kdy bylo krásné počasí, bylo nám příjemně, a kdy jsme mohli…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio