Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.
15. 7. 2015 9:57
Rubrika: Nezařazené

Vůdce IVČRN si o sobě myslí, že jako biolog či ekolog má větší hloubku poznání v sociálních a religionistických problémech než lidé vzdělaní ve svém oboru. Tak jsem se rozhodl se neerudovaně vyjádřit o entomologické otázce vztažené na naše…


19. 5. 2015 14:22
Rubrika: Aktuálně

Ex 17,1- 8 Tento biblický příběh ukazuje, že cesta do zaslíbené země není cestou snadnou a pro všechny. Je to cesta úzká a trnitá, plná nebezpečí a ohrožení. S tím však nikdo z Izraelců nepočítal, pravděpodobně předpokládali, že to bude třídenní…


30. 4. 2015 15:40
Rubrika: Kázání

ŽALM 146 Milí bratři a sestry, Haleluja. Chval duše má Hospodina. Tak začíná náš dnešní text pro kázání. Dalo by se říct, že to je energický výkřik, jakoby se kumulovala nějaká síla v duši a teď, když má možnost, tak najednou vyjde ven. Chval duše…


22. 4. 2015 0:32
Rubrika: Nezařazené

Sedíme tu a hledíme na sebe. Lampy se na tobě lesknou jako slzy na tváři. Kolikrát jsme se už takhle viděli. Kolikrát jsem tu takhle seděl a hleděl do tvých vln. Co ty na to Řeko zapomnění? Kolik lásek jsem ti přivedl? Který měly být, který mohly…


19. 4. 2015 12:08
Rubrika: Aktuálně

Jan 6,53- 56 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má…


29. 3. 2015 19:29

Jsem mladý, nezkušený a nerozvážný :-) To pro začátek, aby ti, kdo hledají staré, moudré a rozvážné, šli za štěstím na nějaký jiný blog. Milovníku IVČRN skonči u této věty a nečti dál, protože Tě nepřesvědčím a ani Tě přesvědčovat nehodlám. Radši…


26. 3. 2015 8:24
Rubrika: Aktuálně

Islám není jen jeden. Podobenství o Milosrdném Samařanu pozměněné na milosrdného Muslima. „Jeden člověk šel z Říčan do Prahy a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden křesťan, ale když…


24. 3. 2015 12:07
Rubrika: Nezařazené

Ve středu 21. ledna jsem se vydal na výlet do koncentračního tábora Flossenbürg, který se nachází v německém pohraničí. Byl zde oběšen za odboj evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer. Ještě jsem nikdy nebyl na žádném podobném místě, a tak jsem ani…


24. 3. 2015 12:04

Domů. Toto by měl být poslední článek, který se zabývá mým putováním na Konec světa na jedné z tras do Compostely. Cesta tam byla veselá a radostná, mnohdy zase těžká a smutná. Ale to, co jsem zažil v posledním týdnu cestování domů, byly jedny z…


24. 3. 2015 12:03

Na konci? Každým krokem jsem se blížil ke konci mé pouti. Santiago jsem nechal za zády a s ním i všechny známé a kamarády. Těchto poslední sto kilometrů mi připomínalo těch prvních. Minimum poutníků, dlouhé rozestupy mezi ubytovnami a únava. Zbývali…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio