Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.

Archiv Listopad 2015

14. 11. 2015 17:07
Rubrika: Aktuálně | Štítky: Paříž, terorismus, naděje, Bůh

Mám strach. Ano, teď po útocích z Paříže mám strach. To, co se tam stalo je strašné a nelidské. Je to ale jen ukázka toho, co je na Blízkém Východě denní chléb. Mám strach z toho, že budou umírat zbytečně lidé. Nemám strach z Islámu. Stejně tak bych…


8. 11. 2015 13:22

Př 20, 24 Kroky muže určuje Hospodin, jak by mohl člověk rozumět své cestě? 1 Pt 2, 21 K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal nám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Představte si, že jste vyrazili na výlet.…


2. 11. 2015 11:29

Žalm 121 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin…


2. 11. 2015 9:12

Gn 3,9 Hospodin Bůh zvolal na člověka: „Kde jsi?“ Teď to zase vypadá, že si na schovávanou hraje člověk. Už to tak bývá, že si rádi s Bohem zaměňujeme role. Místo toho, aby člověk hledal a volal po Bohu, tak teď Bůh pátrá a volá po člověku. Nejedná…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio