Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.
24. 3. 2015 11:38
Rubrika: Nezařazené

Realita a virtuálno J 20,14- 16 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi,…


24. 3. 2015 11:35
Rubrika: Nezařazené

Gn 3,8-9 Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" Lk 5,27-28 Pak vyšel Ježíš a…


24. 3. 2015 11:31
Rubrika: Nezařazené

Dne 15. listopadu se uskutečnila bohoslužba pro neslyšící lidi, kteří chtějí stejně jako ostatní slyšící křesťané vyznávat svoji víru a oslavovat Boha. Tuto událost připravuje uskupení katolických věřící ve spolupráci s knězem Stanislawem Gorou.…


24. 3. 2015 11:29

Ahoj Mňéjéšo, díky za předešlý dopis, všechny termíny jsem si vygooglil a určitě se jimi budu inspirovat, až budu připravovat nějakou hru pro mládež. Co se týče křesťanské katecheze, tak jsem na začátku, zatím spíš přemýšlím, jak ji dělat. Vím, že…


24. 3. 2015 11:27

Ahoj Mnějéšo, tvoje odpověď mě velmi potěšila. Děkuji Ti za zajímavý pohled na výchovu dětí a mládeže. Myslím si, že se křesťané, kteří pracují s mládeží, mají co naučit od vedení skautského oddílu. Líbí se mi představa, že se člověk učí hrou. Je to…


24. 3. 2015 11:26

Myslím si, že o tématu skautingu a jeho vztahu ke křesťanství a naopak vztahu křesťanů ke skautingu se má mluvit a psát. Proto se v tomto časopise objeví několik článků na toto téma. Tuto diskuzi otevřeme otisknutím výměny e-mailů mezi mnou a mým…


24. 3. 2015 11:24

Ga 6,2- 5 Mt 11,28- 30 Milí bratři a sestry, Dnešní základ pro kázání z epištoly Galatským je jedním z veršů, který byl na zdi tohoto kostela. Vaši předchůdci v tomto sboru chtěli, aby tento verš zde byl stále na očích a aby nám připomínal důležitou…


24. 3. 2015 11:22
Rubrika: Kázání

1. Čtení je z knihy Kazatel 9,7- 11 Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej. Užívej života se ženou,…


24. 3. 2015 11:21
Rubrika: Kázání

1. Čtení Iz 58,11: Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 2. Čtení, základ pro kázání Jan 7,37- 39: V poslední,…


24. 3. 2015 11:13
Rubrika: Aktuálně

31. ledna jsem se vydal na modlitební shromáždění za společný život v Praze na Staroměstském náměstí, které uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal. Chtěli jsme vyjádřit odpor vůči nenávisti a nesnášenlivosti. Společně jsme se modlili za…


« novější 1 2 3 4 5 6 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio