Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.
Autor blogu Grafická šablona Nuvio