Názory a texty vikáře ČCE v Benešově.

Archiv Duben 2015

30. 4. 2015 15:40
Rubrika: Kázání

ŽALM 146 Milí bratři a sestry, Haleluja. Chval duše má Hospodina. Tak začíná náš dnešní text pro kázání. Dalo by se říct, že to je energický výkřik, jakoby se kumulovala nějaká síla v duši a teď, když má možnost, tak najednou vyjde ven. Chval duše…


22. 4. 2015 0:32
Rubrika: Nezařazené

Sedíme tu a hledíme na sebe. Lampy se na tobě lesknou jako slzy na tváři. Kolikrát jsme se už takhle viděli. Kolikrát jsem tu takhle seděl a hleděl do tvých vln. Co ty na to Řeko zapomnění? Kolik lásek jsem ti přivedl? Který měly být, který mohly…


19. 4. 2015 12:08
Rubrika: Aktuálně

Jan 6,53- 56 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio